Activitatea de cercetare

Cărţi de autor

Lăcrămioara Petrescu

Poetica personajului în romanul lui Camil Petrescu, Editura Junimea, Iaşi, 2000, 196 p. (ISBN 973-37-0515-2)
Naturi lirice, Editura Universităţii  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 174 p. (ISBN 973-703-018-4)
Scena romanului, Editura Junimea, Iaşi, 2005, 178 p. (ISBN 973-37-1115-2)
Pragul minunii sau despre revelaţie: V. Voiculescu, Editura Junimea, Iaşi, 2006, 186 p. (ISBN 973-37-1148-9)

Antonio Patraş

Ion D. Sîrbu – de veghe în noaptea totalitară, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2003, 308 p., ISBN 973-8243-72-6  (ediţia a II-a, Editura InfoArt Media, Sibiu, 2011, 402 p., ISBN 978-606-8341-18-7)
Literatură şi biografie. În căutarea omului din carte, Editura Timpul, Iaşi, 2011, 373 p., ISBN 978-973-612-420-4
E. Lovinescu şi modelele româneşti şi europene ale criticii literare interbelice, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-167-164-2, 205 p.
Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu, vol. I, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-611-975-0 (vol. I ISBN 978-973-611-976-7), 265 p.
Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu, vol.II,  Editura Institutul European, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-611-975-0 (vol. II, ISBN 978-973-611-977-4), 250 p.

Bogdan Creţu

Utopia negativă în literatura română, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008,  280 pagini, ISBN: 978-973-23-1920-8
Inorogul la Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Studiu comparativ, vol. I. Premise. Bestiae Domini, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 250 pagini, ISBN 978-973-611-941-5
Inorogul la Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Studiu comparativ, vol. II, Bestiae Diaboli, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 250 pagini, ISBN 978-973-611-942-2
Iluziile literaturii și deziluziile criticii. Noi coduri de lectură, între estetic și ideologic, Editura Contemporanul, București, 2015, 424 pagini, ISBN: 978-606-8260-67-9
Viață și text. Biobibliografie Marin Mincu (în colaborare cu George Popescu), Editura Paralela 45, Pitești, 2017, 232 pagini, ISBN 978-973-47-2554-0 (pagini proprii: 43-211)

Emanuela Ilie

Fantastic şi alteritate, Editura Junimea, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-37-1675-4, 284 p.
Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2008, ISBN: 978-973-46-1212-3, 285 p.
Hieroglifele poeţilor, Editura Timpul, 2008, ISBN 978-973-612-296-5, 184 p.
Basarab Nicolescu. Eseu monografic, Editura Timpul, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-612-320-7, 187 p.; Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-669-856-9, 217 p.
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. Cărţi. Teme, Editura Fundaţia Culturală Poezia, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-1731-08-7, 331 p.; Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Institutul European, Iaşi, 2013, ISBN 978-606-24-0020-0, 381 p.
Didactica limbii şi literaturii romȃne, Editura Polirom, Iaşi, 2014, ISBN print 978-973-46-4731-6; ISBN ePub: 978-973-46-4750-7; ISBN PDF: 978-973-46-4751-4, 331 p.

Doris Mironescu

Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016, 316 p.
Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, Iaşi, Editura Timpul, 2011, ISBN: 978-973-612-417-4, 204 p.; ediţie revizuită, Humanitas, Bucureşti, 2018, ISBN: 978-973-50-6017-6
M. Blecher, Opere, ediție critică și studiu introductiv de Doris Mironescu, postfață de Eugen Simion, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, București, 2017, 1607 p., ISBN 978-606-555-165-7.

Mircea Păduraru

Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc,  Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 272p., ISBN 978-973-703-812-8.

Loredana Cuzmici

Generația Albatros – o nouă avangardă, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, ISBN: 978-606-714-143-6, 381 p.

Ilie Moisuc

Dialogisme et lecture. Polyphonie et sens dans le discours romanesque, Editions Universitaires Européennes, Berlin, 2012, ISBN 978-3-8417-9783-4, 327 p.

 

 

Capitole în volume colective

Articole ISI/BDI

Publicitate