Manifestări ştiinţifice

Colocviul Naţional Studenţesc Mihai Eminescu

Simpozionul Naţional „Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice”

Colocviul anual al Masteranzilor

Colocviul Limbaje estetice