Publicaţii

Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Literatură, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN: 1841-9178

Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN: 1584-692X

 

Publicitate