Conf. dr. Emanuela Ilie

index2

Conf. dr. EMANUELA ILIE este critic literar şi cunoscut didactician al limbii şi literaturii române. A scris mai multe volume de autor: Didactica literaturii. Metode (Editura Pamfilius, Iaşi, 2006); Elemente de didactica literaturii române (Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007); Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative (Editura Polirom, Iaşi, 2008); Hieroglifele poeţilor (Editura Timpul, Iaşi, 2008); Basarab Nicolescu. Eseu monografic (Editura Timpul, Iaşi, 2008; Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009); Fantastic şi alteritate (Editura Junimea, Iaşi, 2013); Didactica limbii şi literaturii române (Editura Polirom, Iaşi, 2014).  A coordonat volumele Valorile educaţiei – educaţia valorilor, din Antichitate până azi: abordări teoretice, soluţii practice (Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2016) şi Valorile educaţiei, din Antichitate până în prezent (Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2017), ambele alături de Claudia Tărnăuceanu. A mai publicat peste 50 de capitole în volume colective, prefeţe sau postfeţe la mai multe cărţi de poezie şi critică literară, peste 450 de studii, articole, cronici şi recenzii, în mai multe reviste de cultură şi academice din ţară etc. Este redactor al revistei „Poezia”, membru în colegiul de redacţie al revistelor „Revista română”, „Expres cultural” şi „Zon@ literară”, referent sau coordonator de colecţie al mai multor edituri din ţară. Deţine rubrici permanente în „Convorbiri literare” (Actualitatea literară), „Poezia” (Raftul cărţilor de poezie), „Expres cultural” (Confesiuni de ieri şi de azi) şi „Revista română” (Istorie… la persoana întâi). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei pentru Literatură Generală şi Comparată din România, al Asociaţiei Culturale „Junimea ’90” şi al Asociaţiei Culturale „A. Philippide”. Pentru activitatea critică, a obţinut mai multe premii, între care: Premiul pentru Debut la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi (2009); Premiul pentru Debut al revistei „Convorbiri literare” (2009);  Premiul pentru critică literară „Al. Condeescu” al APLER – Asociaţia Publicaţiilor şi a Editurilor Literare din România (2009); Premiul revistei şi editurii „Contact Internaţional” (2011); Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi (2012). Pentru activitatea didactică, Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România i-a acordat distincţia de Profesor Bologna (2014).

Publicitate