Conf. dr. Doris Mironescu

doris 2

Conf. dr. DORIS MIRONESCU este și cercetător științific III la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași. Critic literar cunoscut, a publicat câteva sute de articole și studii în numeroase reviste literare din țară, obținând premii precum pe cel de „Tânăr critic al anului 2011” din partea Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Cartea sa de debut, Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei (Iași, Timpul, 2011; ediția a doua revizuită București, Humanitas, 2018), a obținut premiul „Titu Maiorescu” din partea Academiei Române, ca și distincții ale Uniunii Scriitorilor – filiala Iași și revistei de cultură „Ateneu”. Cea de-a doua carte, Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică (Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016), a obținut premiul Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. De asemenea, o ediție critică a Operelor scriitorului M. Blecher, totalizând peste 1600 de pagini, a fost publicată de către colegul nostru în anul 2017. Doris Mironescu a fost cercetător invitat în proiecte internaționale ale Universității Humboldt din Berlin și este membru al „Memory Studies Association” din Utrecht. A publicat în volume colective apărute în Germania, Kulturelles Gedächtniss – Ästhetisches Erinnern (2018, coord. Michèle Mattusch) și S.U.A., Romanian Literature as World Literature (2017, coord. M. Martin, C. Moraru, A. Terian). A participat la conferințe în Germania, Italia, Slovacia, Danemarca, Polonia și Republica Moldova și a publicat 8 articole și recenzii în jurnale indexate Thomson Reuters. Face parte din comitetul redacțional a două importante publicații de specialitate din România, „Philologica Jassyensia” și „Dacoromania Litteraria”.

Publicitate