Lect. dr. Loredana Cuzmici

loredana cuzmici (2)

LOREDANA CUZMICI, lector dr. începând cu anul 2015, este titulara cursurilor de Proză interbelică și Literatura română în prima jumătate a secolului XX, la anul al II-lea, licență, respectiv Literatură, teatru și film, la anul I de master. Orele de seminar acoperă mai multe perioade ale istoriei literaturii: Marii clasici, Poezie și proză interbelică. Coordonează practica pedagogică și practica de specialitate. Este autoarea volumului Generația Albatros – o nouă avangardă, apărut la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, volum premiat pentru debut în critica literară de USR,  filiala Iași. De asemenea, semnează mai multe studii în volume colective și diverse reviste de specialitate, organizează și participă la manifestări științifice diverse, printre care Colocviul Masteranzilor, destinat pregătirii lucrărilor de dizertație. În anul 2016 primește distincția „Profesor Bologna”.

CV Loredana Cuzmici

Publicitate