Prof. dr. Antonio Patraş

toni 9

Prof. dr. ANTONIO PATRAŞ este profesor îndrumător de doctorate din 2014. A scris 6 cărţi şi peste 400 de studii şi articole în reviste academice şi culturale din circuitul naţional şi internaţional. Cărţile şi studiile sale au fost recenzate elogios în reviste prestigioase din ţară şi din străinătate. A fost expert evaluator în mai multe proiecte de cercetare şi în cadrul CNATDCU (în 2012). Din 2008, este coordonatorul colecţiei de Istorie şi teorie literară la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, colecţie acreditată CNCS la categoria B+ sub mandatul său, în 2012.  Este referent ştiinţific la numeroase edituri şi publicaţii ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate (printre care Editura „Aracne”, Roma, „Swedish Journal of Romanian Studies”, Centre for Languages and Literature, Lund University, Dacoromania litteraria etc.). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România. Recunoaşterea profesională e dovedită şi de cooptarea sa în numeroase jurii şi comisii de specialitate, precum juriul Uniunii Scriitorilor din România, juriul revistei „Observator cultural”, juriul revistei „Convorbiri literare”, juriul Ziarului de Iaşi, care acordă anual Premiul Naţional de Proză şi Premiul pentru Debut „Aurel Leon” (din 2012) etc. A fost desemnat de MEC preşedintele juriului la Concursul Naţional de Diaristică şi Critică Literară „Mihail Iordache”, Suceava (2009, 2010, 2011), preşedintele juriului la Concursul Naţional de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”, Iaşi (2009, 2010, 2013, 2014, 2016,2017) ş.a. A obţinut numeroase premii şi distincţii academice, precum Premiul naţional pentru debut „Aurel Leon”, 2003, premiul Revistei „Convorbiri literare” pentru modernitatea demersului critic (2004), premiul pentru critică la Colocviul Tinerilor Scriitori, organizat de Uniunea Scriitorilor din România (Bucureşti, 5-6 mai 2006), premiul Revistei „Ateneu” pentru critică literară (2008), premiul Revistei „Viaţa Românească” pentru critică literară (2008), premiul „Euridice” al revistei „Paradigma” pentru critică literară (2009), premiul revistei „Transilvania” din Sibiu, pentru volumul „Scriitorul şi umbra sa”, vol. I-II, Editura Institutul European, 2013. În 2017 a fost desemnat de studenţi profesorul anului, devenind astfel membru al comunităţii profesorilor Bologna.

Publicitate