Prof. dr. Bogdan Creţu

Bogdan

Prof. univ. dr. BOGDAN CREȚU este un reputat istoric literar, autor a șapte volume foarte bine primite de critica de specialitate. A publiucat un articol ISI și numeroase altele în reviste indexate BDI. Este autorul unor studii apărute în sinteze importante din strănătate, precum antologia dedicată poeziei române moderne (Çağdaş Romanya Şiir, Istanbul, 2009), Bibliei în literatura română (în vol. La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de Sylvie Parizet, Éditions du Cerf, Paris, 2016) sau cel dedicat moștenirii orientale în literatura română din secolul al XIX-lea, perioada consolidării naționaliste a culturii moderne (Aux portes de l’Orient, and Through: Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, and the ‘Oriental’ Legacy of Early Romanian Literature, în vol. Romanian Literature as World Literature, coord. Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury Academic, 2017). Bogdan Crețu este, din 2013, directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filialal iași. Activitatea lui de cercetare a fost răspălătită cu premii importante, printre care Premiul Academiei de Științe a Ucrainei, 2012, pentru lucrarea B. Creţu, L. Cotorcea, Rumînskaia literatura, în vol. Noveişaia zarueajnaia literatura, editat de Ministersvo Obrazovaniai Nauki Respubliki Kazahstan, Komitet Nauki, Institutu literaturi Iskusstva i.m. M.O Auăzova, Almatîi „Jibek Jolîi”, 2011, p. 82-129, ISBN 978-601-294-057-2 și Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut, 2006, pentru lucrarea Arpegii critice. Pagini despre critica și eseistica actuale; Premiul pentru Debut al revistei „Convorbiri literare”, 2006 pentru lucrarea Arpegii critice. Pagini despre critica și eseistica actuale; Premiul pentru critică al Revistei „Ateneu” 2007, pentru lucrarea Lecturi actuale. Pagini despre literature română contemporană; Premiul de excelenţă acordat de Revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, 2012;   Premiul pentru critică al revistei „Transilvania”, 2013, pentru lucrarea Inorogul la Porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, vol. I-II; Diploma Juventas Scientiae, pentru excelență în cercetare, cel mai bun tânăr cercetător în domeniul Filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2014 sau premii ale Academiei Române, precum: Premiul de Excelenţă pentru critică literară, decernat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă Artă (Academia Română) pentru lucrarea Utopia negativă în literatura română, 2009 și Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române, 2015, pentru lucrarea Inorogul la Porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, vol. I-II.

Publicitate