Oferta educaţională

LICENŢĂ (2018-2019)

Anul I
Semestrul I

Introducere în teoria literaturii
Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice şi în utilizarea noilor tehnologii informatice

Semestrul al II-lea

Istoria literaturii române. Perioada veche şi premodernă
Etnologie şi folclor

Anul al II-lea
Semestrul I

Istoria literaturii române. Epoca Marilor Clasici (I)
Practică de specialitate

Semestrul al II-lea

Istoria literaturii române. Epoca Marilor Clasici (II)
Istoria literaturii române. Poezie interbelică
Didactica limbii şi literaturii române

Anul al III-lea
Semestrul I

Istoria literaturii române. Proza interbelică
Istoria literaturii române. Literatura postbelică

Semestrul al II-lea

Istoria literaturii române. Literatura postbelică

Pliant Licenţă 2018

MASTERAT – LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI HERMENEUTICĂ LITERARĂ 2018-2019

Anul I
Semestrul I

Etnologie şi putere. Teme şi concepte actuale în studiul culturii populare    
Proza românească modernă şi postmodernă
Hermeneutica poeziei
Avangarde literare şi artistice    

Semestrul al II-lea

Literatură şi reflexivitate  
Poetica şi hermeneutica genului scurt   
Premii literare   
Literatură teatru şi film  

Anul al II-lea
Semestrul I

Sinteza Eminescu   
Curente şi doctrine literare   
Arta criticii: demers şi stil   
Poetica şi hermeneutica genului scurt   
Practica de cercetare (pregătirea dizertaţiei)

Semestrul al II-lea

Sinteza Eminescu
Naţional, european, universal
Proza fantastică românească
Idei şi atitudini româneşti în istoria culturii
Practica de cercetare (pregătirea dizertaţiei)

Pliant Master hermeneutica