Home

Literatura română: istorie, critică şi teorie literară la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Această direcţie de studiu a fost asumată, de-a lungul istoriei învăţămîntului universitar ieşean de personalităţi de prim rang ale culturii române şi s-a concretizat într-o tradiţie de cercetare extrem de bogată, autentic interdisciplinară, actualizată în activitatea unor personalităţi remarcabile ale filologiei româneşti, foşti profesori la catedra de Literatură română a Facultăţii de Litere. Dintre aceştia îi amintim pe G. Ibrăileanu (suplinitor al cursului de Istorie a literaturii române moderne între 1908 şi 1912 şi titular al cursurilor de Istorie a literaturii române moderne şi Estetică literară din 1912 pînă în 1934), Octav Botez (titular, din 1931, al Conferinţei de Critică şi Estetică literară, înfiinţată în 1926 de G. Ibrăileanu), E. Lovinescu (suplinitor, între anii 1911-1912 al cursului de Istoria literaturii române moderne), G. Călinescu (care a susţinut cursuri de Estetică şi critică literară respectiv de Istorie a literaturii române între 1938 şi 1945), Şerban Cioculescu (succesorul lui Octav Botez la Catedra de Istorie a literaturii române moderne), Al. Dima (succesorul lui G. Călinescu la Conferinţa de Estetică şi critică literară, al cărei titular devine din 1947 pînă în 1965 cînd este transferat la Bucureşti, pentru a-l înlocui, la conducerea Catedrei de Literatură comparată pe Tudor Vianu), Constantin Ciopraga (primul şef de catedră după scindarea Catedrei de literatură română şi universală (1964/1965) în catedra de literatură română şi catedra de literatură universală), Dan Mănucă, Liviu Leonte, Elvira Sorohan ş.a.